“In mijn functie als ‘Docent ICT & Didactiek’ ben ik verantwoordelijk voor de inrichting van het ICT-onderwijs in de Pabo voor aankomende leerkrachten in het primair onderwijs, maar ook voor de inzet van ict bij het leren, studeren en lesgeven in de opleiding voor zowel studenten als docenten, en de inzet van ict bij onderwijsontwikkeling. Naast deze rol als docent, ben ik ook bezig met onderwijsontwikkeling en de rol van ict, bijvoorbeeld bij het vormgeven en inrichten van blended learning en digitale didactiek. Het ontwikkelde aanbod aan activiteiten en workshops op het gebied van Digitale Geletterdheid, Mediawijsheid,  ICT & Didactiek bied ik ook aan, via het ECNO van NHL Stenden Hogeschool, aan leerkrachten, docenten en anderen die werkzaam zijn in het (primair) onderwijs”

Contact:
Age Wesselius
age.wesselius@nhlstenden.com
06-28303854