Trainingen

In de training ‘ 21st Century Challenge’ staan de 21st Century Skills centraal, gecombineerd met het onderzoekend en ontwerpend leren. In dit aanbod staan drie trainingen, die zowel aan elkaar verbonden zijn, als los van elkaar gevolgd kunnen worden. In de eerste training ligt de nadruk op het kennismaken met de 21st Century Skills, Robotica en programmeren in het onderwijs. In de training ‘computational thinking’ wordt ingegaan op deze specifieke skill en het ‘unplugged’ programmeren, zonder daarbij gebruik te maken van ICT. De training ‘Gamification’ legt de nadruk op het verwerken van game-elementen in het onderwijs om de ‘beleving’ van onderwijs te stimuleren in combinatie met de 21st Century Skills en het onderzoekend en ontwerpend leren.

In de workshops wordt gewerkt met ‘challenges’. Dit zijn korte, uitdagende activiteiten om een resultaat te bereiken. In kleine teams wordt tijdens de workshops aan de ‘challenges’ gewerkt, waarbij constant de verkenning wordt gemaakt naar de wijze waarop de 21st Century Skills en didactische elementen verwerkt zitten in de activiteit. Ook wordt daarbij de link gezocht met vakinhouden die de deelnemers verzorgen in hun eigen werk- en/of onderwijscontext. De challenges zijn voor zowel een beginnend niveau, als voor een gevorderd niveau. In de challenges komt ook het ‘programmeren’ naar voren, werken met nieuwe technologie, het ‘beleven’ van een (leer)ervaring en de rol van een leraar/docent.

De opbrengst van deze workshops is dat er meer grip ontstaat op de 21st Century Skills en deelnemers handvaten ontwikkelen om de 21st Century Skills, programmeren, het ‘beleven’ van leren te verwerken in rijke onderwijscontexten