In deze training maken deelnemers kennis wordt ingegaan op de 21st Century Skills,  stapsgewijs denken en leren en werken met nieuwe technologieën en die beschikbaar zijn voor het onderwijs. In deze training wordt gewerkt met toepassingen zoals Lego Mindstorm, Sphero, Ozobots, Beebots, Virtual Reality en Augmented Reality. Aan de hand van verschillende activerende challenges op diverse niveau’s ervaren de deelnemers (onderwijskundige) mogelijkheden met de nieuwe technologieën. Geintegeerd hierin zit het herkennen van leerstrategieën en het ervaring opdoen om geïntegreerd te werken aan meerdere (21ste eeuwse) vaardigheden. Hierin wordt de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren verwerkt en zichtbaar gemaakt. In de training wordt ook de verkenning gemaakt naar mogelijkheden waarmee met deze didactiek en skills kan worden gewerkt in de eigen onderwijscontext.

Deze workshop duurt +/- 2 uur kan op NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden (Rengerslaan) en in Groningen (Eemsgolaan – ECNO) voor een groep verzorgd worden. Ook is het mogelijk om deze workshop op elke gewenste locatie te verzorgen.

Deze training kan gecombineerd worden met de training ‘Computational thinking‘ en ‘Gamification‘.

Zie voor meer informatie de website van het ECNO.