21st Century Challenge

In deze training maken deelnemers kennis met de 21st Century Skills, programmeren en nieuwe technologieën en die beschikbaar zijn voor het onderwijs, zoals Lego Mindstorm, Sphero, Ozobots, Beebots, Virtual Reality, Augmented Reality, Scratch, etc. Aan de hand van verschillende challenges op diverse niveau’s ervaren de deelnemers (onderwijskundige) mogelijkheden met de nieuwe technologieën, maken kennis met programmeren en doen ervaring op met de 21st Century Skills. Hierin wordt de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren verwerkt en zichtbaar gemaakt. In de training wordt ook de verkenning gemaakt naar mogelijkheden waarmee met deze didactiek en skills kan worden gewerkt in de eigen onderwijscontext.

Flyer: 21stcenturychallenge

Deze workshop duurt +/- 2 uur kan op NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden (Rengerslaan), in Groningen (Zernikepark – ECNO) en in Assen (Zeemanstraat 1) voor een groep verzorgd worden. Ook is het mogelijk om deze workshop op elke gewenste locatie te verzorgen.