Bij deze training staat centraal de ‘beleving’ van onderwijs te stimuleren met behulp van elementen die succesvol zijn gebleken in de game-industrie. Wat maakt dat games aantrekkelijk zijn en graag gespeeld worden? Succesvolle elementen, zoals het competentie-element, samenwerken en de ‘flow of engagement’ worden in deze training met de deelnemers vertaalt naar mogelijkheden voor de eigen onderwijscontext. Zowel de voordelen als nadelen komen hierbij aan bod.

De workshop gaat in op mogelijkheden om game-elementen te combineren met de 21st Century Learning en het onderzoekend en ontwerpend leren, waarbij suggesties worden ontwikkelt om dit te implementeren in de eigen onderwijssetting.

Deze training kan op NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden (Rengerslaan), in Groningen (Eemsgolaan) voor een groep verzorgd worden. Ook is het mogelijk om deze training op elke gewenste locatie te verzorgen.

Deze training kan gecombineerd worden met de training ‘21st Century Challenge‘. Vraag gerust naar de mogelijkheden.