– Gamification

Bij deze training staat centraal de ‘beleving’ van onderwijs te stimuleren met behulp van elementen die succesvol zijn gebleken in de game-industrie, zoals het competentie-element, samenwerken en de ‘flow of engagement’. De workshop gaat in op mogelijkheden om game-elementen te combineren met de 21st Century Skills en het onderzoekend en ontwerpend leren, waarbij suggesties worden ontwikkelt om dit te implementeren in de eigen onderwijssetting.

Deze training kan op NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden (Rengerslaan), in Groningen (Zernikepark – ECNO) en in Assen (Zeemanstraat 1) voor een groep verzorgd worden. Ook is het mogelijk om deze workshop op elke gewenste locatie te verzorgen.