– Computational thinking

Deze training gaat dieper in op de ‘skill’ Computational thinking en mogelijkheden, gecomineerd met andere skills, te werken aan deze vaardigheid en deze te implementeren in de eigen onderwijssetting. Hierin wordt het ‘Unplugged’ programmeren verwerkt, wat inhoudt dat de wijze waarop programmeren werkt behandeld wordt, zonder daarbij gebruik te maken van ICT-toepassingen. De principes van programmeren en de werking van een computer worden op deze manier helder en tastbaar.

Met de deelnemers wordt in deze workshop op een activerende wijze verkend welke mogelijkheden er zijn om computational thinking en ‘unplugged’ programmeren vorm te geven en (aspecten van) de 21st Century Skills te verwerken zonder gebruik te maken van ICT-toepassingen. Hierbij kan gedacht worden aan het CodeWise kaartspel, twister-mat en spraakcommando’s’.

Deze training kan op NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden (Rengerslaan), in Groningen (Zernikepark – ECNO) en in Assen (Zeemanstraat 1) voor een groep verzorgd worden. Ook is het mogelijk om deze workshop op elke gewenste locatie te verzorgen.