De huidge maatschappij bevat tal van netwerken. Informatie komt zowel gewenst als ongewenst op ons af. We kunnen gericht zoeken naar informatie die we willen weten, of alle informatie ongericht op ons af laten komen. Er wordt dan ook gesproken over ‘Connectivisme’: Leren vindt plaats door in verbinding te staan, verbanden te zien, netwerken te kunnen benutten. Het vermogen om nieuwe kennis te verwerken is belangrijker dan de kennis zelf. De alsmaar doorontwikkelende media speelt hierbij een belangrijke rol.

Digitale geletterdheid speelt hierbij een cruciale rol: kennis over mediawijsheid, informatievaardigheden, computational thinking en ict-basisvaardigheden zijn noodzakelijk om de non-stop stroom aan informatie te kunnen verwerken, gericht informatie te kunnen filteren en zoeken, en ‘op te slaan in het eigen netwerk’. In deze training wordt op een praktische manier de aspecten van digitale geletterdheid behandeld, wordt ingegaan op welke wijze je leerlingen bewust kunt maken van deze stroom van informatie en hier effectief mee kunt leren omgaan.

Deze training kan op NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden (Rengerslaan), in Groningen (Zernikepark – ECNO) en in Assen (Zeemanstraat 1) voor een groep verzorgd worden. Ook is het mogelijk om deze workshop op elke gewenste locatie te verzorgen.