In deze training gaan we met behulp van de verschillende robots* proberen te achterhalen wat zij nu precies kunnen bijdragen aan het onderwijs, wat kinderen (en volwassenen) kunnen leren van het werken met robots en welke accenten belangrijk zijn om aan te werken in het onderwijs.


De technologische ontwikkelingen gaan in een razend snel tempo. Waar we in 1994 nog kennis maakten met het ‘World Wide Web’ en in 1996 constateerden dat dit een ‘blijvertje’ was, hadden we toen nog niet kunnen overzien welke mogelijkheden we anno 2017 hebben: Smartphones maken deel uit van ons dagelijks leven, en vrijwel allemaal zijn we anytime-anyplace-anywhere ‘connected’ met verschillende ‘devices’. Deze ‘digitale revolutie’ heeft er mede toe bijgedragen dat we van een industriële maatschappij veranderd zijn naar een kennis- en netwerkmaatschappij: kennis is altijd en overal beschikbaar, via de verschillende netwerken (al dan niet digitaal) die we alsmaar blijven uitbreiden.

Hoe de toekomst er precies uit gaat zien op het gebied van technologie, dat weten we niet. Wat we wel weten, is dat de ontwikkelingen harder zullen gaan dan dat we ons kunnen voorstellen: De kinderen van nu werken over 10 jaar met hele andere ‘devices’, hebben weer andere mogelijkheden, en zijn waarschijnlijk veel meer ‘in control’ over hun eigen device dan dat wij dat zijn.

De technologie van nu geeft ons in het onderwijs tal van mogelijkheden om te instrueren, visualiseren, oefenen, ontwerpen, creëren, communiceren, samenwerken, etc. En de volgende stap, waar we al enige tijd mee bezig zijn, is ‘Robots in de klas’. Er zijn verschillende robots beschikbaar voor in de klas, met elk hun eigen vorm, functies, besturingen, toepassingsmogelijkheden, etc.

Van het onderwijs wordt gevraagd dat kinderen al op jonge leeftijd (op de basisschool) kennis en vaardigheden zich eigen moeten maken die hun voorbereiden op de alsmaar ontwikkelende en veranderende toekomst, en daarbij een wendbare houding aannemen. Deze kennis, vaardigheden en houdingsaspecten worden onder anderen verwerkt in Onderwijs2032 en in de 21st Century Skills, waar Digitale Geletterdheid ook weer een onderdeel van uitmaakt.

Door de opkomst van robots in het onderwijs, hebben we een legio aan mogelijkheden er bij gekregen om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst, en het werken aan de benodigde kennis, vaardigheden en houdingsaspecten vorm te geven.

* Tijdens de workshop gaan we o.a werken met Meccanoid, Lego Mindstorm, Sphero, Ozobots, Beebots, CoderMiP en LegoWedo, maar ook komen technologieen aan bod als Virtual Reality en Augmented Reality.

Deze workshop duurt +/- 2 uur kan op NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden (Rengerslaan), in Groningen (Eemsgolaan) en voor een groep verzorgd worden. Ook is het mogelijk om deze workshop op elke gewenste locatie te verzorgen.