ECNO

Het ECNO is een organisatie voor advies, opleiding en training, coaching, interim-management, mediation en onderzoek. Dit doen wij voornamelijk binnen het onderwijswerkveld. Het ECNO is verbonden aan de acadmies PO en VO/MBO van NHL Stenden Hogeschool.

Digitale Didactiek & Mediawijs

In de opleiding tot leraar basisonderwijs wordt in het nieuwe curriculum ingezet op Digitale Geletterdheid en de Digitale Didactiek & Mediawijs-bekwaamheid. In het curriculum van voorheen NHL legde elke student een ict & didactiek portfolio aan om zijn of haar bekwaamheid aan te tonen. Zij maken gebruik van een open digitale leeromgeving waar veel inspiratie op verschillende thema’s is te vinden: ict.pabonhlstenden.com

http://maakonderwijs-ecno.nl/

Maakonderwijs is een goede manier om leerlingen in staat te stellen uitvinders te worden. Het stimuleert hoofd, handen en hart. Op praktische en ontdekkende wijze leren leerlingen omgaan met de huidige technologische mogelijkheden die robotica, programmeren en bijvoorbeeld de 3D printer bieden.

Het maakonderwijs zoals we dit bij het ECNO aanbieden geeft de docenten en leerkrachten de tools om hun lesaanbod boeiender te maken en vorm te geven volgens de 21 eeuwse vaardigheden.

http://maakonderwijs-ecno.nl/robotica

Het aanbod ‘Robotica en Microcontroller’ bestaat uit een modulair programma waarin 4 modules op elkaar aansluiten. Elke module is een afgerond geheel waarbij begin- en eindniveau gedefinieerd zijn. Er is een po, vo-onderbouw, vo-bovenbouw en mbo programmalijn binnen de modules.

Niet het alleen programmeren, maar het totaalpakket van doen, beleven, samenwerken, kennis, didactiek en creativiteit staan centraal.