Welkom

Welkom bij de PDG, PDA en Ad. DEP-opleiding van noordelijke (mbo-)instellingen en NHL Stenden Hogeschool. Samen gaan we aan de slag met het beroep van docent, instructeur en didactisch educatief professional. In de opleiding gaan we op zoek naar verbindingen tussen je eigen praktijk, theoretische concepten en kennis en kunde van anderen. Met het doel om je te laten groeien in het mooie beroep van docent, instructeur en didactisch educatief professional.

Onderwijs EVent

Het delen van informatie over actuele thema’s in het onderwijs staat centraal op het Onderwijs Event. De volgende editie is op 19 mei 2022. Dit event is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in onderwijsontwikkelingen en innovaties in het onderwijs.

Meer informatie: MBO Event 19 mei 2022

“Vroeger was het onderwijs vooral gericht op het aanleren van kennis en kunde waarbij de docent de meester is, de allesweter. Nu wordt van de docent gevraagd dat hij reflexief is en in staat is om te duiden welke betekenis hij geeft aan zijn waarneming en af te stemmen op de betekenis die anderen geven. Hij is zich bewust van zijn eigen waarden en normen en beseft dat ‘kennis is macht’ niet meer allesbepalend is. Juist in deze tijd van internet, waar kennis gedeeld wordt, heeft hij in te zetten op het delen van kennis. Van hem wordt naast zijn eigen vakmanschap ook verwacht dat hij in staat is om samen met anderen te delen en op zoek durven te gaan.“ (De kunst van het docentschap in de 21ste eeuw, bewegen in de ruimte tussen kennis, kunde en waarden. Barge ten, E., januari 2015, p 36) 

Namens NHL Stenden Hogeschool:

Ella ten Barge, Karline Malfliet, Aldert van der Werk, Matt Huntjens, Lisanne van Balen, Jet van Eldik, Marjolijn Brouwer, Fardau Laskewitz, Marijke Westerhof, Tabitha Schnater, Greetje Doornbos, Erik Spakman, Age Wesselius

En namens jouw mbo-instelling:

ROC Alfa-college
ROC Drenthe College
ROC Friesland College
ROC Friese Poort
ROC Noorderpoort
Nordwin College
Onderwijsgroep Noord ROC Menso Alting
Deltion College ROC Kop van Noord-Holland
ROC Nova College AOC de Groene Welle

Secretariaat:

Farzana Akbar: PDG@nhlstenden.com
Feikje de Winkel: PDG@nhlstenden.com