Pedagogisch Didactisch Getuigschrift voor docenten

Hieronder kun je klikken op jouw traject om bij de digitale leeromgeving te komen.

Tip: Om inlogconflicten te voorkomen kun je een andere browser gebruiken om de digitale leeromgeving te bereiken dan de browser die je voor je werk gebruikt.

Er wordt gebruik gemaakt van de Blackboardomgeving van NHL Stenden. Via de onderstaande koppeling naar blackboard kom je rechtstreeks in de blackboardomgeving van de Ad Didactisch Educatief Professional. Via start pagina van NHL Stenden vind je meer applicaties die je kunt gebruiken tijdens je opleiding.

Kijk hier voor meer informatie over de opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift voor docenten (PDG)

Wachtwoord NHLStenden-account resetten.

Onderwijs Event

Het delen van informatie over actuele thema’s in het onderwijs staat centraal op het Onderwijs Event. De volgende editie is op 19 mei 2022. Dit event is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in onderwijsontwikkelingen en innovaties in het onderwijs.

Meer informatie: Onderwijs Event 19 mei 2022

“Vroeger was het onderwijs vooral gericht op het aanleren van kennis en kunde waarbij de docent de meester is, de allesweter. Nu wordt van de docent gevraagd dat hij reflexief is en in staat is om te duiden welke betekenis hij geeft aan zijn waarneming en af te stemmen op de betekenis die anderen geven. Hij is zich bewust van zijn eigen waarden en normen en beseft dat ‘kennis is macht’ niet meer allesbepalend is. Juist in deze tijd van internet, waar kennis gedeeld wordt, heeft hij in te zetten op het delen van kennis. Van hem wordt naast zijn eigen vakmanschap ook verwacht dat hij in staat is om samen met anderen te delen en op zoek durven te gaan.“ (De kunst van het docentschap in de 21ste eeuw, bewegen in de ruimte tussen kennis, kunde en waarden. Barge ten, E., januari 2015, p 36)