Pedagogisch Didactische Aantekening

Hieronder kun je klikken op jouw traject om bij de digitale leeromgeving te komen.

Tip: Om inlogconflicten te voorkomen kun je een andere browser gebruiken om de digitale leeromgeving te bereiken dan de browser die je voor je werk gebruikt.

Heb je nog geen toegang tot de digitale omgeving? Dan kun je via de onderstaande knoppen ook toegang aanvragen. Geef bij het toegangsverzoek aan dat je de PDA volgt.Kijk hier voor meer informatie over de opleiding Pedagogische Didactische Aantekening.

Wachtwoord NHLStenden-account resetten.

“Vroeger was het onderwijs vooral gericht op het aanleren van kennis en kunde waarbij de docent de meester is, de allesweter. Nu wordt van de docent gevraagd dat hij reflexief is en in staat is om te duiden welke betekenis hij geeft aan zijn waarneming en af te stemmen op de betekenis die anderen geven. Hij is zich bewust van zijn eigen waarden en normen en beseft dat ‘kennis is macht’ niet meer allesbepalend is. Juist in deze tijd van internet, waar kennis gedeeld wordt, heeft hij in te zetten op het delen van kennis. Van hem wordt naast zijn eigen vakmanschap ook verwacht dat hij in staat is om samen met anderen te delen en op zoek durven te gaan.“ (De kunst van het docentschap in de 21ste eeuw, bewegen in de ruimte tussen kennis, kunde en waarden. Barge ten, E., januari 2015, p 36)