Op de subpagina’s staat meer informatie over de opleidingen en trainingen die vanuit het ECNO worden aangeboden. Er wordt doorverwezen naar de website van het ECNO NHL Stenden. Het actuele aanbod, inschrijfmogelijkheden en contactgegevens is daarop te vinden.

Nieuwsgierigheid, creativiteit, ondernemerschap, samenwerken, een onderzoekende houding, oplossingen bedenken en uitvoeren; dit zijn vaardigheden en instellingen die wij – kinderen en volwassenen – nu en in de toekomst nodig hebben.

In deze opleiding word je opgeleid tot onderwijskundig expert Wetenschap en Technologie (W&T) en Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL), zodat je deze kennis en vaardigheden op verschillende manieren in de school kunt inzetten. Bijvoorbeeld als curriculum coördinator W&T, als coach en inspirator van collega’s, als beleidsmaker (W&T ontwikkelplan voor de school), als bovenschoolse adviseur en coördinator die bij W&T onderwijs in verschillende scholen van een scholenstichting adviseert. In de praktijk zul je als onderwijskundig expert W&T en OOL een aantal van deze rollen combineren.

Onderzoekend en ontwerpend leren, design thinking, nieuwe technologie, Gamification; leren vanuit en het stimuleren van de nieuwsgierigheid. Dit is wat centraal staat in de training ‘21st Century Challenge’. In deze training ga je aan de slag met het integreren van verschillende 21ste eeuwse vaardigheden in het onderwijs op een uitdagende en eigentijdse wijze. 

  • In 4 dagdelen leer je nieuwe technologieën toepassen
  • Voor alle leraren, onderwijsassistenten, ondersteuners en andere onderwijsprofessionals 
  • Deze manier van leren stimuleert de nieuwsgierigheid

In de training wordt gewerkt met ‘challenges’: Uitdagingen waarin een onderzoeks- of ontwerpactiviteit zit. Zowel met als zonder technologie. In de challenges met technologie wordt gebruik gemaakt van o.a. Mindstorms, Sphero’s, Virtual Reality, Augmented reality, Beebots, Green screens. In de challenges wordt gebouwd, ontwikkeld en geprogrammeerd. In de challenges staat het leren vanuit intrinsieke motivatie centraal. 

De uitkomst van de training is dat je onderwijsactiviteiten creëert waarin gewerkt wordt aan meerdere 21st Century Skills. 

De training Digitale Geletterdheid is erop gericht om de eigen digitale geletterdheid te actualiseren en daarbij mogelijkheden te onderzoeken en te ontwikkelen om met leerlingen te werken aan digitale geletterdheid. Na deze training ben je in staat om leerlingen bewust te laten werken aan eigen vaardigheden binnen digitale geletterdheid geïntegreerd in de eigen onderwijscontext.

De leerkracht in de klas heeft een cruciale rol om het onderwijs af te stemmen op de leerlingen die hij of zij in de klas heeft. Naast kennis en vaardigheden op verschillende vakinhouden en in het lesgeven, zijn digitaal didactische vaardigheden tegenwoordig onmisbaar voor een leerkracht. Deze vaardigheden staan centraal bij ‘Digitale Didactiek & Mediawijs’. Daarbij kijken we ook naar aspecten over de wijze waarop je leerlingen digitaal vaardig(er) kunt maken, aandacht kunt besteden aan onderwerpen zoals mediawijsheid, computational thinking, 21st Century Skills en programmeren, etc. Het resultaat hiervan is dat je na deze training op een bepaald moment kun aantonen dat jij ‘Digitale Didactiek & Mediawijs – bekwaam’ bent.

Bekijk het volledige aanbod van het ECNO