Welkom!

Dit platform is gericht op alle studenten en docenten van de Pabo aan de NHL Stenden Hogeschool en voor leraren en andere onderwijsfuncties in het (primair) onderwijs.

Op deze site vind je alle informatie over het Digitale Geletterdheid in de propedeutische fase van de opleiding pabo – leraar basisonderwijs. In de hoofdfase van de opleiding wordt gewerkt aan de ‘digitale didactiek & mediawijs’ -bekwaamheid en is alle benodigde informatie ook hier te vinden. Daarnaast is informatie te vinden over het Digitaal Ontwikkelingsportfolio en specialisatie-trajecten (minoren).

Waar ben je naar op zoek:

Ben je op zoek naar informatie over het ‘ICT & Didactiek Portfolio’ van Variant 1 (voorheen NHL) en 2 (voorheen Stenden)? Kijk dan op deze pagina.

Ben je werkzaam in het (primair) onderwijs en benieuwd naar trainingen en opleidingen? Bekijk ons aanbod bij het ECNO.

Alle online trainingen worden verzorgt via de Microsoft Teams-omgeving ‘Trainingsomgeving Digitale Geletterdheid & Digitale Didactiek & Mediawijs‘. (klik op de link om toegang aan te vragen)


De iMinor is een profilerende minor waarin je werktaan een (innovatief) educatief multimediaal product.

In de etalage vind je een aantal actuele opdrachten waar je voor kunt kiezen: https://tinyurl.com/y3b56exm. Ook kun je een eigen opdrachtgever zoeken voor deze minor. Op http://www.iminor.nl vind je meer informatie over deze minor.


Op dit platform zijn lessen en activiteiten te vinden voor verschillende vakken en groepen om in te zetten bij online onderwijs en afstandsleren. Deze lessen en activiteiten zijn ontwikkeld door studenten van de PABO van NHL Stenden Hogeschool.

pdl.pabonhlstenden.com