Challenge-lab Groningen

Welkom bij het Challenge Lab van NHL Stenden Groningen

Het Challenge lab stimuleert en ondersteund bij de uitdaging die de 21e eeuw met zich meebrengt voor (aankomende) onderwijsprofessionals om in een snel veranderende wereld de leerling/student zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst.

Deze snel veranderende wereld vraagt om onderwijsprofessionals die:

  • bestaande kaders durven uit te dagen, grenzen durven te verleggen en nieuwe mogelijkheden willen verkennen.
  • continu bijdragen aan de ontwikkeling van eigentijds en toekomstgericht onderwijs, waarbij de leerling/student wordt uitgedaagd en talenten in ontwikkeling komen.
  • rijke, vakoverstijgende (leer)contexten te creëren, met oog voor basiskennis en basisvaardigheden, en bovenal aandacht voor het sociaal-emotionele en de persoonsontwikkeling.

De speerpunten van het Challenge Lab zijn: Digitale Geletterdheid, Digitale Didactiek, Wetenschap & Technologie, Vakoverstijgend en Geïntegreerd onderwijs, Onderzoekend & Ontwerpend leren en Design Based Education. Het Challenge Lab biedt hiervoor inspiratie, werk- en experimenteerruimte om jezelf en je (onderwijs)omgeving uit te dagen en grenzen te verleggen, zodat je eigen leren en het leren van leerlingen uitdagend, onderzoekend, experimenterend en ontwerpend vorm kunt geven.

Het Challenge-lab vind je aan de Eemsgolaan 17 in Groningen in 1.02A en 1.02B

Vanuit het lab wordt wekelijks de ‘open inloop’ verzorgt. Elke woensdagmiddag en donderdagmiddag zijn er student-assistenten beschikbaar aan wie jij je technische vraag voor hulp of ondersteuning kunt stellen. Bijvoorbeeld op het portfolio voor digitale geletterdheid, of het inzetten van handige tools of apps in de klas. Hieronder vind je de agenda met activiteiten in het lab en de momenten waarop je binnen kunt lopen voor ondersteuning: