Blocks

Op deze pagina vindt je


Wat is een ‘block’?

Een ‘block’ is een soort bewijs dat je een bepaald stukje kennis en vaardigheid onder de knie hebt, in de vorm van een digitaal certificaat. Je ontvangt een ‘block’ nadat je een educatief ontwerp hebt gemaakt die je

 • hebt gekoppeld aan het thema / de leeruitkomst van een ‘block’;
 • onderbouwd hebt met bronnen;
 • hebt uitgevoerd tijdens je stage of werkplekleren;
 • gekoppeld hebt aan ict-bekwaamheidseisen;
 • van feedback hebt laten voorzien van medestudenten en/of mentor.

Je ontwerp, onderbouwing en bewijzen van het uitvoeren van dit educatief ontwerp voeg je toe aan je digitale portfolio, waar je al je ontwikkelingen bijhoudt. Waar dit kan integreer je het werken aan blocks in andere activiteiten die je doet.

Ook kan je ‘blocks’ gebruiken om aan te tonen dat je al eerder bepaalde kennis en ervaring hebt opgedaan, bijvoorbeeld tijdens eerdere opleidingen of andere rollen die je hebt gehad. Als je bijvoorbeeld al bezig bent geweest met digitale vaardigheden tijdens een opleiding tot onderwijsassistent, kan je dat laten valideren met een ‘block’. Hiervoor kun je overleggen met je docent.

Door al deze ‘blocks’ te verzamelen, kun je laten zien hoe je jezelf ontwikkelt op het gebied van digitale geletterdheid en lesgeven met behulp van technologie.

(Bovenstaande tekst is generereerd met behulp van ChatGPT)

Het overzicht met blocks
vind je op onze pagina op Eubadgr

Het overzicht met blocks wordt regelmatig vernieuwd en aangepast aan de actualiteit. Hierdoor kan het zijn dat een block waarvoor je een uitwerking maakt, niet meer zichtbaar is in het overzicht. Neem in dit geval contact op met de docent of student-assistenten op jouw lesplaats. Zij kunnen met je meekijken en nagaan of de block alsnog toegekend kan worden of dat een andere block beter past bij je uitwerking.

Hoe kan ik een ‘block’ uitwerken?

Het uitwerken van een ‘block’ hoeft niet lang te zijn en kan maximaal 1000 woorden bevatten als je ervoor kiest om het op te schrijven. Maar je kunt ook kiezen voor andere vormen, zoals een animatie, video of podcast. Wat je ook kiest, in ieder geval moet het onderstaande erin terugkomen:

 • Zorg ervoor dat je duidelijk laat zien hoe het thema/leeruitkomst van ‘block’ terugkomt in je educatief ontwerp.
 • Leg uit waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt voor je educatieve plan en ondersteun deze keuzes met bronnen die je hebt gebruikt.
 • Laat zien hoe jouw plan aansluit bij ict-bekwaamheidseisen die je hebt gekozen om te ontwikkelen.
 • Zorg ervoor dat je bewijs hebt van de activiteiten die je hebt uitgevoerd.
 • Evalueer wat je hebt gedaan, vertel wat je ervan hebt geleerd en welke stappen je nog wilt zetten om verder te groeien
Welke stappen kan ik aanhouden om een ‘block’ uit te werken?

Voor het uitwerken van een block kun je de stappen van Design Based Education aanhouden, zoals hieronder uitgewerkt.

Onderzoek de vraag:

 • Wat gaat er precies over in deze block? Kun je het in je eigen woorden uitleggen?
 • Waarom is dit onderwerp belangrijk voor de leerlingen?
 • Welke mogelijkheden heb je om dit onderwerp in de praktijk brengen?
 • Welke ict-bekwaamheidseisen kun je hieraan koppelen?

Bepaal de vraag op basis van kennis:

 • Welke bronnen heb je gevonden om meer te weten te komen over dit onderwerp en welke informatie geven ze?*
 • Wat moet je als leraar weten en kunnen om dit onderwerp in de praktijk te brengen?
 • Wat wordt er precies bedoeld met de ict-bekwaamheidseisen volgens de verschillende bronnen?*

Genereer ideeen:

 • Hoe kun je dit onderwerp tot leven brengen in de klas?
 • Welke digitale tools, hulpmiddelen of technologie kun je gebruiken?

Ontwerp een prototype:

 • Hoe ziet jouw educatief ontwerp (lesplan) eruit?
 • Wat moeten de leerlingen doen en wat doe jij als leraar?
 • Welk gedrag wil je zien bij de leerlingen en hoe ga dit stimuleren?
 • Waarom maak je bepaalde keuzes in je plan?

Voer uit uit:

 • Verzamel bewijsmateriaal, zoals foto’s of video’s van de les en de resultaten van de leerlingen.
 • Vraag om feedback van je mentor en medestudenten.

Onderzoek het effect:

 • Wat merkte je bij de leerlingen? Waren ze meer gemotiveerd of betrokken?
 • Analyseer de ontvangen feedback: wat ging goed en wat kon beter?
 • Wat heb je zelf geleerd en wat zou je nog willen leren?
 • Gebruik bijvoorbeeld de cyclus van Korthagen of STARR om dit te evalueren.

* Gebruik meerdere bronnen, check je informatie op betrouwbaarheid en vermeld je bronnen volgens APA

** Denk hierbij om de privacy / AVG.

Werkwijze

Elke lesplaats hanteert een eigen werkwijze op de blocks aan je toe te kennen. Hieronder lees je welke werkwijze voor jou van toepassing is.

Werkwijze Groningen

In Groningen mag je voor zowel de propedeutische fase als de hoofdfase elke block apart laten valideren en kun je zowel blocks als je portfolio inleveren via de knop bovenin deze pagina. Zie ook de ‘Infosheet digitale geletterdheid – Groningen‘.

Handig!

In deze video zie je een stappenplan om een ‘rugzakje’ (backpack) te maken en daar de toegekende blocks in te verzamelen. Je hoeft dan alleen de link naar je ‘backpack’ in je portfolio te zetten. De toegekende blocks plaats je daarna in je backpack op EU Badgr. HIerdoor hoef je niet elke toegekende block apart met een validatielink in je portfolio te zetten. Dat scheelt je veel werk. 🙂