Blocks

Een ‘block’ is een validering van een stukje kennis en vaardigheid die jij beheerst in de vorm van een ‘digitaal certificaat’. Je ontvangt een ‘block’, al dan niet na het volgen van een training of inspiratiesessie, nadat je rond een bepaald thema of onderwerp een educatief ontwerp met (theoretische) onderbouwing hebt gemaakt en hebt gekoppeld aan ict-bekwaamheidseisen. Het ontwerp heb je uitgevoerd (op je leerwerkplek/stage) en (al dan niet) geïntegreerd in andere activiteiten. De uitwerking van een block met bewijzen van uitvoering plaats in je digitale (ontwikkelings)portfolio.

Daarnaast kun je de ‘blocks’ inzetten om eerder verworven kennis en ervaringen te laten valideren. Bijvoorbeeld activiteiten voor digitale geletterdheid tijdens de opleiding tot onderwijsassistent, onderwijsondersteuner of tijdens andere rollen of functies. Overleg hierover met de docent op jouw lesplaats.

Door het verzamelen van ‘blocks’ maak je de ontwikkeling van jouw kennis en vaardigheden op ‘digitale geletterdheid’ en ‘digitaal didactisch handelen’ inzichtelijk.

Overzicht ‘blocks’

Het overzicht met blocks vind je op onze pagina op Eubadgr

Werkwijze

Elke lesplaats hanteert een eigen werkwijze op de blocks aan je toe te kennen. Hieronder lees je welke werkwijze voor jou van toepassing is.

Werkwijze Propedeutische fase vanaf cohort september 2022 Leeuwarden

Open hier de volledige beschrijving in PDF

Werkwijze Leeuwarden

Block 1 t/m 4
In de propedeutische fase verzamel je 8 blocks. Nadat je de eerste vier blocks hebt geplaatst in je portfolio en bij elke uitwerking feedback hebt ontvangen van minimaal twee medestudenten, toelichting hebt gegeven op de activiteit/les, reflectie hebt toegevoegd kun je voor de eerste vier blocks de ‘digitale certificaten’ aanvragen. Je ontvangt van een student-assistent feedback op je uitwerking en de digitale certificaten via de mail van EU Badgr. Link van deze Badge plaats je bij de Block, inclusief de bekwaamheidseisen die jij hebt gekoppeld aan de Block.

Zorg dat er een duidelijke koppeling is tussen de gegeven activiteit, bewijzen en bekwaamheidseisen.
Regulier traject: advies is om rond einde 1e semester de eerste vier Blocks in te leveren voor feedback.

Block 5 t/m 8
Zie werkwijze Block 1 t/m 4.
Regulier traject: advies is om in mei 2e semester de laatste vier Blocks in te leveren voor feedback.

Beoordeling portfolio
Nadat je de uitwerkingen van 8 Blocks in jouw portfolio hebt opgenomen en de verkregen feedback hebt verwerkt in jouw portfolio, kun je je portfolio ter beoordeling inleveren via de website. De docent beoordeelt jouw portfolio volgens de rubric DG (beoordelingsformulier).

Uiterste inleverdatum portfolio digitale Geletterdheid 16 juni 2023.
Portfolio’s die na 16 juni 2023 worden ingeleverd, worden na de zomervakantie beoordeeld.

NB: Voor studenten die in de propedeutische fase van Cohort 2021 zitten, geldt nog de regeling dat zij per block het digitale certificaat mogen aanvragen. In de HF (jaar 2 en 3) wordt het portfolio digitale geletterdheid en mediawijs opgenomen in Progress als zijnde Behaald of Niet Behaald. Hier zijn geen directe EC’s aan gekoppeld. Het bewijs is een Badge Digitale didactiek en mediawijs welke je via de mail ontvangt. Het is onderdeel van de toelatingseisen voor de Afstudeerfase.

Werkwijze Groningen

Block 1 t/m 3
In de propedeutische fase verzamel je (vanaf cohort 2023/2024) 6 blocks. Nadat je de eerste drie blocks hebt geplaatst in je portfolio en bij elke uitwerking feedback hebt ontvangen van minimaal twee medestudenten, kun je voor de eerste drie blocks de ‘digitale certificaten’ aanvragen. Je ontvangt van een student-assistent feedback op je uitwerking en de digitale certificaten via EU Badgr. Deze digitale certificaten plaats je – met de validatielink – in je digitale ontwikkelingsportfolio.

Block 3 t/m 6

Nadat je de uitwerkingen voor block 4 t/m 6 hebt geplaatst in je digitale portfolio portfolio en bij elke uitwerking voor een block feedback hebt ontvangen van minimaal twee medestudenten, kun je voor deze drie blocks de ‘digitale certificaten’ aanvragen. Je ontvangt van een student-assistent feedback op je uitwerking en de digitale certificaten via EU Badgr. Deze digitale certificaten plaats je – met de validatielink – in je digitale ontwikkelingsportfolio.

Afronding Digitale Geletterdheid in de propedeutische fase

Wanneer je voldoet aan de onderstaande criteria kun je de beoordeling aanvragen:

  • Je hebt 6 blocks ontvangen in geplaatst – met de validatielink – in je digitale ontwikkelingsportfolio bij de uitwerkingen van de blocks.
  • Je toont van alle ict-bekwaamseisen op propedeutisch niveau aan dat je deze beheerst. Hierbij mag je verwijzen naar uitwerkingen van de blocks.

De docent bekijkt je portfolio, stuurt je de twee digitale certificaten via EU Badgr, en nodigt je uit voor de afronding van Digitale Geletterdheid in de propedeutische fase.

NB: Voor studenten die in de propedeutische fase van Cohort 2021 zitten en daarvoor geldt nog de regeling dat zij per block het digitale certificaat mogen aanvragen.

Werkwijze hoofdfase- en eindfase Digitale Didactiek & Mediawijs

In de hoofdfase verzamel je nog eens 8 blocks. In de hoofdfase mag je per block het digitale certificaat aanvragen. Bij elke block koppel je de ict-bewkaamheidseisen van de hoofdfase. Zie voor meer informatie ‘digitale didactiek & mediawijs in de hoofd- en eindfase’.