Digitaal Ontwikkelingsportfolio

Binnen de pabo wordt er gewerkt met een digitaal ontwikkelingsportfolio. In dit digitale ontwikkelingsportfolio documenteer je jouw ontwikkeling als pedagogisch-, vakinhoudelijk-en (vak-)didactisch professional. Gedurende je studie word je door middel van (online) trainingen en een “open inloop”ondersteund in het opzetten en bijhouden van jouw digitale ontwikkelingsportfolio. Het digitale ontwikkelingsportfolio is een middel om je ontwikkeling vast te leggen. Bij formatieve en summatieve beoordelingsmomenten selecteer je zelf uit jouw portfolio overtuigende bewijzen voor bijvoorbeeld het productassessment, dit noemen we een “bewijsdossier”. Deze bewijslast wordt beoordeeld. Het portfolio zelf (als instrument) wordt niet beoordeeld.

Vanuit NHL Stenden wordt aangeraden via het platform van InnovatoinLab het Paboformat te gebruiken (Portfolio student Pabo): http://innovationlab.nhl.nl. Via de website van InnovationLab kun je middels Surfconext inloggen met je eigen NHL Stenden account. Na je studie kun je jouw ontwikkelingsportfolio downloaden uit dit platform zodat je jouw ontwikkelingsportfolio kunt bewaren.

Naast dit platform komt er binnenkort serverruimte beschikbaar, zodat je zelf een volledige website kunt maken met bijvoorbeeld WordPress. Wil je meer creatieve vrijheid in een veilige omgeving, dan kan dit een goed alternatief zijn. Deze serverruimte kun je aanvragen via de docent op jouw lesplaats.


Demo Digitaal Ontwikkelingsportfolio

Via deze link zie je een voorbeeld van het format welke je kunt aanhouden voor je digitale ontwikkelingsportfolio in innovationlab.nhl.nl


Via deze link zie je een voorbeeld met verschillende mogelijkheden om je ontwikkeling te verwerken in je digitale ontwikkelingsportfolio


Alternatieven

Google Sites

Een goed en handzaam systeem is Google Sites. Google Sites is laagdrempelig in gebruik, en naar keuze kunnen er gevorderde handelingen en vaardigheden in verwerkt worden. Ook maakt Google Sites de koppeling met Youtube en Google Drive (online opslagruimte) eenvoudig: Google Drive kan hierdoor als dossier worden gebruikt, en binnen Google Sites kan uit dit dossier bewijsmateriaal worden geselecteerd. Naast Google Sites en Google Drive kan de student een profiel op LinkedIn aanmaken als extra digitale profileren, en hierop een link naar het digitale portfolio plaatsen.

Voorbeeld: Mellenie de Vries (voorheen NHL – curriculum)
Voorbeeld: Patrick van der Veen (voorheen NHL – curriculum)


Digitaal ontwikkelingsportfolio in Google Sites

In deze video wordt je uitgelegd hoe je stapsgewijs een digitaal portfolio kunt maken


Jimdo

Net als Google Sites is Jimdo een gratis websitebouwer. Jimdo is beperkter in de mogelijkheden dan Google Sites.

Voorbeeld: Anne Flikkema (voorheen NHL – curriculum)

Wix

Wix is een laagdrempelig en gebruiksvriendelijke websitebouwer. De mogelijkheden zijn beperkt, echter kun je wel mooie websites hiermee maken.


Presenteren van je ‘bewijzen’ of ontwikkeling

Het presenteren van je ontwikkeling kan vanuit je digitale ontwikkelingsportfolio. Daarnaast kun je kiezen voor een aparte presentatievorm om de highlights van jouw ontwikkeling toe te lichten. Denk bijvoorbeeld aan een powerpoint presentatie of prezi, of maak het interactiever met H5P.

In dit voorbeeld laat Wendy zien hoe zij met de tijdlijn in padlet de highlights van haar ontwikkeling presenteert:

NB: Vanwege privacy zijn niet alle details in dit voorbeeld opgenomen.