Inleveren Portfolio Digitale Geletterdheid

Propedeutische fase (Portfolio + Interview)

Via de onderstaande inschrijflijst kun je je aanmelden voor de beoordeling van je portfolio voor Digitale Geletterdheid:

Zit je op een andere lesplaats? Informeer dan bij je docent hoe jij je kunt aanmelden voor de afronding van digitale geletterdheid.

Toelatingseis voor het gesprek:

  • Je digitale portfolio bevat een uitwerking met daarin opgenomen en onderbouwd wat maakt dat jij de bekwaamheidseisen van Digitale Didactiek & Mediawijs op propedeutisch niveau beheerst, met daaraan gekoppeld authentieke bewijzen of blocks.
  • Je hebt minimaal 8 ‘blocks’ verzameld in je digitaal portfolio * . De uitwerking voor de blocks heb je toegelicht en geplaatst. Hierbij maakt je een koppeling met de bekwaamheidseisen van Digitale Didactiek & Mediawijs.

Beoordelingsrubric

‘*’: Studenten gestart in de deeltijd Pabo in februari 2020 werken in de propedeutische fase niet met ‘blocks’. Wel wordt het behalen van blocks geadviseerd. Studenten in de deeltijd Pabo vanaf september 2020 werken wel met ‘blocks’.