Opgenomen online trainingen en workshops

Tijdens de Corona-maatregelen hebben wij veel online trainingen aangeboden. Veel van deze trainingen zijn opgenomen zodat ze achteraf bekeken kunnen worden. Het nadeel van het bekijken van de opname is dat je niet meteen feedback krijgt op ontwerpen en ideeën zoals tijdens de training.

Hieronder vind je de trainingen die wij online opgenomen hebben en trainingen die wij verwerkt hebben in ‘video-clips’. Deze trainingen en ‘video-clips’ bevatten een uitleg over een bepaald onderwerp met daarbij suggesties om zelf met dit onderwerp aan de slag te gaan. Bij de video staat een beschrijving van hoe je kunt werken aan dit onderwerp en dit kunt verwerken in je portfolio en/of voor ‘block’s’ voor Digitale Geletterdheid. Tijdens de ‘(Digitale) Open Inloop’ kun je vragen stellen over het onderwerp of hulp krijgen.

NB: De meeste opnames kunnen alleen bekeken worden met een NHL Stenden mailadres. Dit is wegens privacyrechten.

Op deze pagina vind je opnamen over:

  • Vaardigheden en tools
  • Opgenomen online trainingen
  • Opgenomen colleges specifiek voor de Deeltijd Pabo

Nóg meer opnamen vind je in onze online trainingsomgeving in MS Teams. In het kanaal van de betreffende trainingen vind je de meest recente opname van deze training.

Uitleg Digitale Geletterdheid

Deze uitleg is gericht op de propedeutische fase van de voltijd opleiding (start: september 2020)

Vaardigheden en tools

Een (interactieve) instructievideo maken
In deze video wordt getoond hoe je een (interactieve) instructievideo opneemt, bewerkt, publiceert en interactief maakt.

Materialen maken met behulp van H5P
In deze video wordt getoond hoe je met H5P materialen kan ontwerpen en hoe deze gedeeld kunnen worden met leerlingen.

Digitaal arrangeren
In deze video wordt uitgelegd wat een digitaal leerarrangement is en hoe je deze zelf kunt maken.

LessonUp
In deze video wordt uitgelegd hoe je een LessonUp les kunt ontwerpen, interactie kunt toepassen (voor bijvoorbeeld online lessen) en hoe je deze kunt toepassen in de klas.

Documenten delen vanuit je Google Drive
In deze video wordt uitgelegd hoe je je documenten vanuit je Google Drive met ons kunt delen.

Video privé op Youtube
In deze video wordt uitgelegd hoe je een video privé kan delen op Youtube.

Leerlingen digitaal ondersteunen
In deze video wordt getoond hoe je leerlingen online kunt ondersteunen begeleiden bij (hulp)vragen en lessen.

Video basistoepassingen om les te geven
In deze video wordt uitgelegd hoe je de basistoepassingen kan gebruiken.

Digitaal portfolio maken
In deze video wordt je uitgelegd hoe je stapsgewijs een digitaal portfolio kunt maken

Opgenomen online trainingen

Communiceren en samenwerken
Dit is de opname van de online training ‘Communiceren en samenwerken met ICT‘. Gebruikte presentatie inclusief opdrachtomschrijving.

Effectieve instructie met ICT
Dit is de opname van de online training ‘Effectieve instructie met ICT’
Opdracht document
Gebruikte LessonUp tijdesn de presentatie

Interactieve video maken
In deze video wordt getoond hoe je een interactieve (instructie) video kunt ontwikkelen, zodat leerlingen met het onderwerp direct kunnen oefenen.
Opdracht document

LessonUp
In deze video wordt getoond hoe je interactief (online) les kunt geven met behulp van Lesson Up.
Opdracht document

21st Century Challenge – (un)plugged(?)
Dit is de opname van de online training ’21st Century Challenge’ – (un)plugged(?). In deze training wordt ingegaan op 21st Century Skills, Computational thinking, leren programmeren en didactische concepten zoals ‘Onderzoekend & Ontwerpend Leren’.

Gekoppelde ‘blocks’: ’21st Century Challenge’ en ‘Computational thinking’

Link daar de gebruikte presentatie

Opgenomen colleges specifiek voor de Deeltijd Pabo

Uitleg Digitale Geletterdheid in de Deeltijd Pabo
Datum: 23 september 2020
Klik hier om de gebruikte presentatie in te zien.

Uitleg Digitale Geletterdheid Deeltijd 1A (april 2020)
Uitleg over Digitale Geletterdheid in de Deeltijd-opleiding en het maken van een Digitaal Portfolio

Gebruikte presentatie

Uitleg Digitale Geletterdheid Deeltijd 1B (april 2020)
Uitleg over Digitale Geletterdheid in de Deeltijd-opleiding en het maken van een Digitaal Portfolio

Gebruikte presentatie