Aanbod Trainingen en workshops

Door het volgen van (online) trainingen en het ondernemen van activiteiten kun je ‘blocks’ verdienen voor in je portfolio. Hieronder vind je een overzicht van de trainingen en workshops die momenteel aangeboden worden. Je kunt ook een training op onderwerpen aanvragen die hieronder niet zijn vermeld. In het aanmeldformulier kun je dit aangeven. De trainingen worden het hele studiejaar door aangevuld en ververst.

De trainingen worden ingepland op basis van welke training of workshop behoefte is. Via het aanvraagformulier* kun je aangeven welke trainingen en/of workshops jij behoefte aan hebt. Op basis hiervan worden trainingen ingepland.

Wil je als groep een training aanvragen, dan kun je dit via de docent of student-assistenten van jouw lesplaatst doen. De contactgegevens vind je hier.

* Het nieuwe aanvraagformulier komt begin semester 1 online.

Training Digitaal Portfolio

Heb jij moeite met het opstarten van je portfolio? Weet je niet zeker of je het goed doet of weet je niet wat er precies in moet komen te staan? In deze training wordt je stapsgewijs geholpen bij het opzetten van je digitale portfolio.

Deze training kan zowel fysiek als online worden aangeboden.

Training Digitale Basisvaardigheden

In deze training werk je met name aan de basisvaardigheden in ICT gebruik en vaardigheden omtrent het digibord/touchscreen en videobewerken. Deze training is gericht op algemene basisvaardigheden.

Deze training kan zowel fysiek als online worden aangeboden.

Mogelijke blocks: ‘Digitaal presenteren’

Training Effectieve instructie met ICT

Wanneer je basisvaardig bent in het gebruik van ICT, kun je ICT inzetten in je instructie. Maar op welke manier zet je dit nu effectief in? Wanneer maak je welke keuzes voor welke tools je gaat gebruiken? Hoe hoe je een digitale presentatie duidelijk en overzichtelijk?

Deze training kan zowel fysiek als online worden aangeboden.

Mogelijke blocks in deze training: ‘Effectieve instructie met ICT’ en ‘Digitaal Presenteren’

Training Gemedialiseerde Wereld
(Digitale revolutie)

Deze training gaat met name in op de digitale revolutie en de (on)zichtbare gevolgen in het (basis)onderwijs. Ook komen hierin begrippen als digitale didactiek, mediadidactiek, mediapedagogiek en connectivisme in naar voren. Rondom deze begrippen wordt gekeken naar de eigen ervaringen, vaardigheden en mogelijkheden voor het onderwijs.

Deze training kan zowel fysiek als online worden aangeboden.

Mogelijke blocks in deze training: ‘Digitale revolutie’ en ‘Digitaal Presenteren’

Training Digitaal Arrangeren

Met een digitaal, online leer-arrangement kunnen leerlingen – zelfstandig of samen – met (bijvoorbeeld een iPad) verzamelde en op een online pagina klaargezette oefeningen maken, serious games spelen, video’s bekijken, etc. Er zijn verschillende digitale tools om dit als leerkracht eenvoudig zelf te kunnen maken.

Deze training kan zowel fysiek als online worden aangeboden.

Mogelijke blocks in deze training: ‘Digitaal arrangeren’

Training Mediawijsheid

Media heeft een enorme invloed op de wijze waarop wij de wereld zien en hoe wij de wereld beleven. Ook het delen van eigen belevenissen is tegenwoordig zeer laagdrempelig en kan met vrijwel ‘een druk op de knop’. Hierin schuilt ook het gevaar: steeds meer hoor je over cybercrime en cyberpesten. Wat kun je als leerkracht hier aan doen? En hoe kun je leerlingen voorbereiden op deze gemedialiseerde wereld?

Deze training kan zowel fysiek als online worden aangeboden

Bij deze training zijn meerdere blocks op het gebied van mediawijsheid te verdienen.

Training Oefenen, evalueren en toetsen met ICT

Deze training gaat in op de verschillende mogelijkheden om oefenen, evalueren en toetsen met ict te realiseren, op welke manier je dit organiseert en (digitaal) arrangeert (/klaarzet) voor leerlingen, en welke kwaliteitsaspecten hierbij van belangrijk zijn.

Deze training kan zowel fysiek als online worden aangeboden.

Bij deze training zijn meerdere blocks te verdienen.

Training Communiceren en samenwerken met ICT


Je kunt ICT inzetten om leerling te laten samenwerken, en ook om in een team samen te werken door bestanden en documenten te delen. In deze training krijg je verschillende suggesties om samenwerken en communicatie digitaal vorm te geven.

Deze training kan zowel fysiek als online worden aangeboden.

Bij deze training zijn meerdere blocks te verdienen.

Training ’21st Century Challenge;

De training ’21st Century Challenge’ bestaat uit verschillende workshops, die zowel los van elkaar verzorgd kunnen worden als geintegreerd kunnen worden in een training. Het doel van deze training/workshops is dat er meer grip ontstaat op de 21st Century Skills en deelnemers handvaten ontwikkelen om de 21st Century Skills, programmeren, het ‘beleven’ van leren te verwerken in de eigen werk en/of onderwijs-context.

Deze training kan alleen fysiek worden aangeboden.

Mogelijke blocks:

  • 21st Century Challenge – activiteit
  • 21st Century Challenge – computational thinking

www.21stcenturychallenge.nl

Training ‘Computational thinking’

Deze training gaat dieper in op de ‘skill’ Computational thinking en mogelijkheden, gecombineerd met andere skills, te werken aan deze vaardigheid. Hierin wordt het ‘Unplugged’ programmeren verwerkt, wat inhoudt dat de wijze waarop programmeren werkt behandeld wordt, zonder daarbij gebruik te maken van ICT-toepassingen.

Deze training kan zowel fysiek als online worden aangeboden.

Mogelijke blocks in deze training: 21st Century Challenge – computational thinking’

Training ’21st Century Challenge – (Un)plugged(?)

Deze online training gaat in op de 21st Century Skills en computational thinking. Aan de hand van verschillende online challenges werk je geintegreerd aan de 21ste eeuwse vaardigheden en doe je ideeeen op om deze vaardigheden op een onderzoekende en/of ontwerpende manier te verwerken in je eigen onderwijs.

Mogelijke blocks: ’21st Century Challenge – activiteit’, ’21st Century Challenge – computational thinking’

Training Gamification

Games bevatten veel elementen die we in het onderwijs goed kunnen gebruiken: hoge concentratie, grote betrokkenheid, ‘flow of engagement’. Deze game-elementen lenen zich ook goed om een bewustwording te creëren of invloed uit te oefenen op gedrag van leerlingen.

Deze training kan zowel fysiek als online worden aangeboden.

Mogelijke blocks in deze training: ‘Gamification

Training Virtual Reality & Augmented reality

Met Virtual Reality (VR) verplaats je je in een volledig virtuele wereld. Augmented Reality (AR) voegt ‘iets’ toe aan de werkgelijkheid. Beide technieken hebben een groot educatief potentieel om leerlingen mee te nemen in een ‘beleving’. In deze training ga je aan de slag met het op een eenvoudige wijze zelf maken van VR en AR.

Deze training kan alleen fysiek worden aangeboden.

Bij deze training zijn meerdere blocks te verdienen.

Trainingen die je zelfstandig kunt volgen via andere partijen:

Met het trainingsprogramma van Apple Teacher kun je ‘certificaten’ en ‘badges’ van Apple verdienen, die je kunt laten verzilveren als ‘block’ voor Digitale Geletterdheid wanneer deze trainingen een raakvlak hebben met educatieve toepassingsmogelijkheden.

Klik hier om naar ‘Apple Teacher’ te gaan.

Google biedt een uitgebreid trainingsprogramma aan om ‘Certified Teacher’ te worden. Dit kan op basisniveau en op gevorderd niveau. Daarbinnen biedt Google een grote variatie aan online trainingen aan. Deze trainingen en het certificaat kun je laten verzilveren als ‘block’ voor Digitale Geletterdheid wanneer deze training een raakvlak hebben met educatieve toepassingsmogelijkheden.

Klik hier om naar het ‘Teachercenter’ van Google te gaan.

Workshops

Hieronder staat een greep uit de workshops welke wij aanbieden en de je kunt aanvragen, zowel fysiek als online. Staat jouw ‘vraag’ hier niet tussen, dan kun je dit aangeven via de docent en student-assistenten op jouw lesplaats.

Tools

H5P.org

Lesson-Up

Nearpod

Kahoot

Mentimeter

Padlet

Onderwerpen

Spelend leren met tablets (ict bij kleuters)

Leren programmeren

STEAM

iPads in de klas

“Flipping the classroom”

MySchoolsNetwork

Vaardigheden

Videobewerken

Werken met Green-screens

Werken met verschillende robots

Programmeren