Digitale Didactiek & Mediawijs in de hoofdfase & eindfase

De leraar in de klas heeft een belangrijke taak om het onderwijs aan te passen aan de leerlingen. Naast het kennen van vakken en lesgeven, is het belangrijk om te weten hoe je technologie slim kunt gebruiken om leerlingen te helpen leren. Denk bijvoorbeeld aan hoe je leerlingen digitaal vaardiger kunt maken, hoe je interactieve tools kunt gebruiken om te zien hoe leerlingen leren, wat ze leren, en hoe je ze kunt laten creatief zijn met toepassingen zoals stop-motion, green-screen en programmeren.

Als leraar op de basisschool moet je slimme keuzes maken over hoe je technologie gebruikt in de les, hoe je de les aanpast aan verschillende niveaus van leerlingen, en hoe je jezelf blijft verbeteren. Het betekent niet alleen dat je goed en verstandig gebruikt maakt van technologie, ook houdt dit in dat je leerlingen kunt helpen om beter te worden in het bewust en veilig leren en werken met technologie. Je moet ook weten welke digitale tools je kunt gebruiken en waarom je juist deze kiest voor jouw onderwijs. Als jonge, aankomende leraar die ‘opgroeid’ in een wereld die snel veranderd, ben je direct degene die collega’s kan helpen en een voorloper kan worden op jouw school als het gaat om technologie in de klas.

In de hoofdfase fase van je opleiding ga je dieper in op het gebruik van technologie in het onderwijs en werk je aan het verbeteren van je eigen digitale vaardigheden. Je richt je op het behalen van de ict-bekwaamheidseisen op hoofdfase-niveau uit de Digitale Didactiek & Mediawijs-bekwaamheid. Je blijft ook ‘blocks‘ verzamelen zoals je in de propedeuse hebt gedaan (zie de werkwijze van de blocks).

Werkwijze Digitale Didactiek & Mediawijs in de hoofdfase

‘Digitale Didactiek & Mediawijs-bekwaamheid’ is een onderdeel van je ontwikkelingsportfolio. In dit portfolio laat je zien hoe je tijdens je studie leert om technologie te gebruiken in het lesgeven en hoe je digitale vaardigheden ontwikkeld, voornamelijk door middel van het laten valideren van ‘blocks‘.

  • Na het afronden van ‘Digitale Geletterdheid’ in de propedeuse verzamel je in de hoofdfase nog eens 8 blocks, welke je koppelt aan ict-bekwaamheidseisen op hoofdfase-niveau. Zie ook de werkwijze van de blocks.
  • Wanneer je na de propedeutische fase nog eens 8 blocks hebt verzameld, kun je de ‘badge’ Digitale Didactiek & Mediawijs aanvragen.

De badge is een officeel NHL-Stenden gevalideerd digitaal certificaat dat je kunt toevoegen aan je ontwikkelingsportfolio om te laten zien dat je deze vaardigheden hebt ontwikkeld. Deze badge kun je aanvragen via de knop ‘inleveren’ bovenin deze pagina of door het aan de docent op jouw leslocatie te vragen. De badge dient ook aanwezig te zijn in het portfolio van de afstudeerfase.

Tijdens stages en andere evaluatiemomenten wordt er speciale aandacht besteed aan hoe je technologie inzet in je onderwijs en hoe je daarover nadenkt.

(Deze teksten zijn gegenereerd met behulp van ChatGPT)

‘.

Bekijk hier de Digitale Didactiek & Mediawijs – bekwaamheid in een printbaar document: