Digitale Didactiek & Mediawijs in de hoofdfase & eindfase

De leerkracht in de klas heeft een cruciale rol om het onderwijs af te stemmen op de leerlingen die hij of zij in de klas heeft. Naast kennis en vaardigheden op verschillende vakinhouden en in het lesgeven, zijn digitaal didactische vaardigheden tegenwoordig onmisbaar voor een leerkracht. Denk hierbij aan aspecten over de wijze waarop je leerlingen digitaal vaardig(er) kunt maken, leren programmeren en verder vorm kunt geven aan het werken aan digitale geletterdheid. Maar ook aan onderwerpen als effectief leren, differentieren, arrangeren en organiseren met technologie, mediawijsheid en 21st Century Skills

Het resultaat hiervan is dat jij tijdens de opleiding op een bepaald moment kun aantonen dat jij ‘Digitale Didactiek & Mediawijs’ bekwaam bent. Dit houdt in dat je niet alleen vaardig bent in het gebruik van technologie en het verstandig omgaan hiermee, maar ook dat je leerlingen hierin kunt begeleiden en ondersteunen. Daarbij beheerst je een breed repertoire aan digitale tools waarvan je didactisch onderbouwd een keuze in kunt maken om in te zetten in je eigen onderwijs. Je bent erop voorbereid om een voortrekkersrol spelen in de school waar jij werkt en andere collega’s hierin ondersteunen.

Werkwijze Digitale Didactiek & Mediawijs in de hoofdfase

In de hoofdfase ga je in de leergebieden verder met het ontwikkelen van je eigen kennis en vaardigheden op het inzetten en gebruik maken van technologie in het onderwijs. Je werkt hierbij aan de ict-bekwaamheidseisen op hoofdfase-niveau uit de Digitale Didactiek & Mediawijs – bekwaamheid.

In de hoofdfase ga je door met het verzamelen van blocks (zie werkwijze blocks). Nadat je in de propedeuse ‘Digitale Geletterdheid’ hebt afgerond en 8 blocks hebt verzameld, ga je in de hoofdfase nog eens 8 blocks verzamelen. In totaal verzamel je in de gehele opleiding minimaal 16 blocks. Tijdens de assessments ‘for learning’ en ‘of learning’ is integraal aandacht voor je digitaal didactisch handelen en het doordenken van jouw keuzes ten aanzien van de inzet van technologie in jouw onderwijs.

Afronding in de eindfase

‘Digitale Didactiek & Mediawijs-bekwaam’ maakt onder deel uit van het portfolio in de eindfase. In je digitale ontwikkelingsportfolio laat jij zien dat jij je ontwikkeld hebt op jouw digitaal didactisch handelen en digitale geletterdheid tijdens de opleiding door middel van de blocks. Wanneer je na de propedeutische fase nog eens 8 blocks hebt verzameld (in totaal 16 blocks) kun je de ‘badge’ Digitale Didactiek & Mediawijs aanvragen. Je kunt dit aanvragen onder de knop ‘inleveren’ of via de docent op jouw lesplaats. Deze badge is een digitaal certificaat, welke je kunt opnemen in je (digitale) ontwikkelingsportfolio.

Lees ook: Werkwijze bij de ‘blocks’.

Bekijk hier de Digitale Didactiek & Mediawijs – bekwaamheid in een printbaar document:

Bekwaamheidsgebieden
Deze vier ict-bekwaamheidsgebieden worden gebruikt als handvat:

Digitale geletterdheid: Welke bekwaamheden hebben leraren nodig om leerlingen/studenten te begeleiden op weg naar burgerschap en om de digitale kloof te verkleinen?

Leersituatie: Welke keuzes maakt de leraar vanuit de leersituatie? Welke didactiek en ict-middelen zijn geschikt om optimaal te leren?

Professionalisering: Wat voor professionaliseringsbeleid is nodig om leraren ict effectief te laten inzetten, zowel individueel als in het collectief?

Organisatie: De organisatie geeft leraren taken op het gebied van ict-bekwaamheid. Hoe zorg je dat de uitvoering uniform gebeurt, vanuit een consistent beleid en volgens wet- en regelgeving?