Digitale Didactiek & Mediawijs in de hoofdfase & eindfase

De leerkracht in de klas heeft een cruciale rol om het onderwijs af te stemmen op de leerlingen die hij of zij in de klas heeft. Naast kennis en vaardigheden op digitale geletterdheid, verschillende vakinhouden en in het lesgeven, is didactische kennis en vaardigheid om technologie effectief en efficient in te zetten in het leren van leerlingen tegenwoordig onmisbaar. Denk hierbij aan aspecten over de wijze waarop je leerlingen digitaal vaardig(er) kunt maken, interactietools in zet om lerenzichtbaar te maken, leerlingen laat creƫren met stop-motion en het green-screen en leren programmeren.

Van een leerkracht in het primair onderwijs wordt verwacht dat je bewuste keuzes maakt om technologie in te zetten in leerprocessen, in het differentieren, arrangeren en organiseren van onderwijs en in je eigen professionalisering. Dit houdt in dat je niet alleen vaardig bent in het gebruik van technologie en het verstandig omgaan hiermee, maar ook dat je leerlingen hierin kunt begeleiden en ondersteunen. Daarbij beheerst je een breed repertoire aan digitale tools waarvan je didactisch onderbouwd een keuze in kunt maken om in te zetten in je eigen onderwijs. Je bent erop voorbereid om door te groeien naar een voortrekkersrol in de school waar jij werkt en andere collega’s hierin ondersteunen.

Werkwijze Digitale Didactiek & Mediawijs in de hoofdfase

In de hoofdfase ga je in de leergebieden verder met het ontwikkelen van je eigen kennis en vaardigheden op het inzetten en gebruik maken van technologie in het onderwijs. Je werkt hierbij aan de ict-bekwaamheidseisen op hoofdfase-niveau uit de Digitale Didactiek & Mediawijs – bekwaamheid.

In de hoofdfase ga je door met het verzamelen van blocks (zie werkwijze blocks). Nadat je in de propedeuse ‘Digitale Geletterdheid’ hebt afgerond ga je in de hoofdfase nog eens 8 blocks verzamelen. Tijdens de assessments in het werkplekleren en de afronding van de eindfase is integraal aandacht voor je digitaal didactisch handelen en het doordenken van jouw keuzes ten aanzien van de inzet van technologie in jouw onderwijs.

Afronding in de hoofd- of eindfase

‘Digitale Didactiek & Mediawijs-bekwaam’ maakt onder deel uit van het portfolio in de eindfase. In je digitale ontwikkelingsportfolio laat jij zien dat jij je ontwikkeld hebt op jouw digitaal didactisch handelen en digitale geletterdheid tijdens de opleiding door middel van de blocks. Wanneer je na de propedeutische fase nog eens 8 blocks hebt verzameld kun je de ‘badge’ Digitale Didactiek & Mediawijs aanvragen. Je kunt dit aanvragen onder de knop ‘inleveren’ of via de docent op jouw lesplaats. Deze badge is een digitaal certificaat, welke je kunt opnemen in je (digitale) ontwikkelingsportfolio.

Lees ook: Werkwijze bij de ‘blocks’.

Bekijk hier de Digitale Didactiek & Mediawijs – bekwaamheid in een printbaar document:

Bekwaamheidsgebieden
Deze vier ict-bekwaamheidsgebieden worden gebruikt als handvat:

Digitale geletterdheid: Welke bekwaamheden hebben leraren nodig om leerlingen/studenten te begeleiden op weg naar burgerschap en om de digitale kloof te verkleinen?

Leersituatie: Welke keuzes maakt de leraar vanuit de leersituatie? Welke didactiek en ict-middelen zijn geschikt om optimaal te leren?

Professionalisering: Wat voor professionaliseringsbeleid is nodig om leraren ict effectief te laten inzetten, zowel individueel als in het collectief?

Organisatie: De organisatie geeft leraren taken op het gebied van ict-bekwaamheid. Hoe zorg je dat de uitvoering uniform gebeurt, vanuit een consistent beleid en volgens wet- en regelgeving?