Digitale Didactiek & Mediawijs – bekwaamheidsmodel

In de Pabo werk je aan het Digitale Didactiek & Mediawijs bekwaamheidsmodel. In de propedeutische fase staat ‘Digitale Geletterdheid’ centraal. Digitaal geletterd ben je wanneer je de vier basisvaardigheden beheerst: ICT Basisvaardigheden, Informatievaardigheden, Computational Thinking en Mediawijsheid. Deze vaardigheden zijn nodig om goed te functioneren in de maatschappij, zowel in een leer- als in een werkomgeving. Dit geldt voor nu en in de toekomst. Het gaat daarbij om de samenhang tussen die vier vaardigheden. Landelijk ligt de vraag om leerkrachten die bekend zijn met digitale geletterdheid en leerlingen hierin kunnen ondersteunen.Via de knoppen hier onder vind je suggesties, inspiratie en achtergrondinformatie om te werken aan je eigen vaardigheid en om met leerlingen te werken aan digitale geletterdheid op de vier deelgebieden. Deze worden nog aangevuld.

Digitale geletterdheid: Welke bekwaamheden hebben leraren nodig om leerlingen/studenten te begeleiden op weg naar burgerschap en om de digitale kloof te verkleinen?

1.1 ICT Basisvaardigheid

1.2 Informatievaardigheid

1.3 Mediawijsheid

1.4 Computational thinking

Leersituatie: Welke keuzes maakt de leraar vanuit de leersituatie? Welke didactiek en ict-middelen zijn geschikt om optimaal te leren?

2.1 Didactisch redeneren

2.2 Weten wat werkt

2.3 Variatie

Organisatie: De organisatie geeft leraren taken op het gebied van ict-bekwaamheid. Hoe zorg je dat de uitvoering uniform gebeurt, vanuit een consistent beleid en volgens wet- en regelgeving?

3.1 Registeren

3.2 Volgen en verantwoorden

3.3 Communiceren

Professionalisering: Wat voor professionaliseringsbeleid is nodig om leraren ict effectief te laten inzetten, zowel individueel als in het collectief?

4.1 Samen redeneren

4.2 Feedback

4.3 Netwerken

Handboek Digitale Geletterdheid

Deze publicatie is bedoeld voor iedereen die digitale geletterdheid een vaste plaats in het onderwijs wil geven. In eerste instantie: de schoolleiders en schoolbestuurders in het primair en voortgezet onderwijs. Maar vooral: de kartrekkers binnen scholen die al jarenlang aan de weg timmeren en nieuwe successen willen oogsten. Natuurlijk is de publicatie ook bestemd voor individuele leraren die inspiratie willen opdoen, bijvoorbeeld voor het opzetten van lesprogramma’s.