Inleveren Blocks

Op deze pagina vind je de inschrijfformulieren om ‘blocks’ in te leveren. Elke lesplaats heeft de eigen wijze van het bekijken van blocks georganiseerd. Vul dan ook het aanvraagformulier in van jouw lesplaats.

Na het invullen van het formulier wordt je uitwerking bekeken. Je ontvang feedforward op je uitwerking en – bij het voldoen aan de criteria – een ‘block’ voor in je portfolio.

In deze video wordt uitgelegd hoe je een block aanvraagt en na toekennen plaatst in je portfolio.Zit je op een andere lesplaats van Leeuwarden, Groningen of Assen? Informeer dan bij je docent op de lesplaats waar jij blocks kunt aanvragen/inleveren


‘*’: Studenten gestart in de deeltijd Pabo in februari 2020 werken in de propedeutische fase niet met ‘blocks’. Wel wordt het behalen van blocks geadviseerd. Studenten in de deeltijd Pabo vanaf september 2020 werken wel met ‘blocks’.