Digitale Geletterdheid in de propedeutische fase

In de Pabo leer je goed en verstandig kunt werken met technologie en digitale hulpmiddelen in het onderwijs. In het eerste jaar van de Pabo / propedeutische fase gaat het vooral over je eigen digitale geletterdheid en mogelijkheden om met leerlingen aandacht te besteden hieraan.

Digitaal geletterdheid omvat vier deelgebieden:

  • Praktische ict-vaardigheden: weten hoe je – veilig – met computers en programma’s om gaat
  • Digitale informatievaardigheden: kunnen vinden, beoordelen en gebruiken van informatie online.
  • Computational Thinking: het kunnen oplossen van problemen op een gestructureerde manier (met behulp van computers) – stapsgewijs denken.
  • Mediawijsheid: kritisch en bewust omgaan met media en informatie
Leeruitkomst

Op een gevarieerde wijze demonsteer je dat je jonge en oudere kinderen zowel geïntegreerd als gericht laat werken aan hun eigen kennis en vaardigheden op het gebied van digitale geletterdheid. Je verklaart didactische keuzes ten aanzien van de inzet van technologie, demonstreert dat je digitaal kunt organiseren en jezelf kunt blijven ontwikkelen en professionaliseren met behulp van technologie. 

Hoor je de bovenstaande tekst liever gezongen worden?

Klik dan hier
Omschrijving

Het doel in de propedeutische fase is dat je kunt aantonen dat je zowel jonge als oudere kinderen goed kunt begeleiden bij het ontwikkelen van hun digitale vaardigheden. Ook moet je kunnen uitleggen waarom je bepaalde keuzes maakt op het gebied van technologie in het onderwijs. Daarnaast laat je zien dat je zelf ook blijft leren en jezelf blijft ontwikkelen met behulp van technologie

Je laat zien dat je deze kennis, vaardigheden en houding beheerst door middel van verschillende onderwijsactiviteiten en projecten. Deze worden gevalideerd en beloond met digitale certificaten – blocks– , die je verzamelt in je digitale ontwikkelingsportfolio..

Toetsing en criteria:

Dit alles documenteer je in je digitale ontwikkelingsportfolio. Je kunt ‘blocks‘ laten valideren via de knop ‘Inleveren’ bovenin je pagina.

Is je portfolio klaar inclusief de digitale certificaten van de gevalideerde blocks, dan lever je in via de de knop ‘inleveren’ bovenin deze pagina.

*: Vanaf cohort 2023 geldt in de propedeutische fase het minimale aantal van 6 blocks. Voor cohort 2022 en eerder geldt 8 blocks.

Zie ook de werkwijze blocks.

Rubric in PDF Cohort 2023

Rubric in PDF Cohort 2022

Infosheet Digitale Geletterdheid – locatie Groningen

(Bovenstaande tekst is met behulp van ChatGPT gegenereerd)In de Pabo werk je aan het ‘Digitale Didactiek & Mediawijs’ – bekwaamheidsmodel. In dit model is onderscheid gemaakt op ‘propedeutisch niveau’ en ‘hoofdfase niveau’.

Bekijk hier de Digitale Didactiek & Mediawijs – bekwaamheid met de ict-bewkaamheidseisen op propedeutisch niveau en hoofdfase-niveau in een printbaar document: