Digitale Geletterdheid in de propedeutische fase

In de Pabo werk je aan het Digitale Didactiek & Mediawijs bekwaamheidsmodel. In het eerste jaar/propedeutische fase van de Pabo werk je aan je eigen kennis en vaardigheden op het gebied van Digitale Geletterdheid. Digitaal geletterd ben je wanneer je de vier basisvaardigheden beheerst: ICT Basisvaardigheden, Informatievaardigheden, Computational Thinking en Mediawijsheid. Deze vaardigheden zijn nodig om kinderen voor te bereiden op een samenleving waarin digitale media en technologie een belangrijke plaats hebben. Dit geldt voor nu en in de toekomst. Het gaat daarbij om de samenhang tussen die vier vaardigheden.  

In je digitale ontwikkelingsportfolio breng je in kaart hoe je hebt gewerkt aan de ict-bekwaamheidseisen en toon je aan dat je deze ict-bekwaamheidseisen beheerst op propedeutisch niveau. Dit doe je door middel van het uitvoeren van verschillende, gevarieerde activiteiten – blocks – op o.a. je leerwerkplaats. De uitwerkingen en resultaten hiervan neem je op in je digitale ontwikkelingsportfolio. Je wordt hierbij ondersteund door het volgen van inspriratiesessies, trainingen en door je te verdiepen in inhouden.  

Leeruitkomst

Op een gevarieerde wijze demonsteer je dat je jonge en oudere kinderen zowel geïntegreerd als gericht laat werken aan hun eigen kennis en vaardigheden op het gebied van digitale geletterdheid. Je verklaart didactische keuzes ten aanzien van de inzet van technologie, demonstreert dat je digitaal kunt organiseren en jezelf kunt blijven ontwikkelen en professionaliseren met behulp van technologie. 

Toetsvorm en criteria:

Je verzamelt minimaal 6 ‘blocks’ (deelbewijzen)*. De keuze en uitwerking voor de blocks heb je toegelicht en onderbouwd. Hierbij maakt je een koppeling met de ict-bekwaamheidseisen (op propedeutisch niveau) uit de Digitale Didactiek & Mediawijs bekwaamheid.  

De blocks maken onderdeel uit van de gevarieerde bewijzen in het ontwikkelingsportfolio waarin je aantoont alle ict-bekwaamheidseisen op propedeutisch niveau te beheersen.

Zie ook de werkwijze blocks.

Toetsvorm: productassessment (3 EC): Rubric in PDFRubric in WordBekijk hier de Digitale Didactiek & Mediawijs – bekwaamheid met de ict-bewkaamheidseisen op propedeutisch niveau en hoofdfase-niveau in een printbaar document:

PDF

Word

Bekwaamheidsgebieden
Deze vier ict-bekwaamheidsgebieden worden gebruikt als handvat:

Digitale geletterdheid: Welke bekwaamheden hebben leraren nodig om leerlingen/studenten te begeleiden op weg naar burgerschap en om de digitale kloof te verkleinen?

Leersituatie: Welke keuzes maakt de leraar vanuit de leersituatie? Welke didactiek en ict-middelen zijn geschikt om optimaal te leren?

Professionalisering: Wat voor professionaliseringsbeleid is nodig om leraren ict effectief te laten inzetten, zowel individueel als in het collectief?

Organisatie: De organisatie geeft leraren taken op het gebied van ict-bekwaamheid. Hoe zorg je dat de uitvoering uniform gebeurt, vanuit een consistent beleid en volgens wet- en regelgeving?