Onder deze pagina staan verschillende subpagina’s met zowel binnen als buiten de pabo ‘good practises’. Deze good practises worden gedeeld ter inspiratie, ter informatie en ter feedback. Om een breder beeld te krijgen op de mogelijkheden of om te werken aan vraagstukken, is de deze site van de Universiteit Utrecht interessant. Hier staan ook een aantal good-practises en voorbeelden op: http://educate-it.sites.uu.nl/ 

Wist je dat… wij ook een pinterest bord hebben met tools, inspiratie, modellen, actuele ontwikkelingen en meer? Kijk hiervoor op: https://nl.pinterest.com/agewesselius/onderwijs-ict/

Zie ook: Tools
Digitale Arrangementen Op deze pagina vind je inspiratie voor digitale arrangementen Digitale Arrangementen 
Digitale interactieve platen Good practices met interactieve digitale platen voor verschillende leeftijden. Interactieve platen 
Digitale Leeromgeving Taal Minor 3/iMinor: Froukje Dijkstra en Piety Hatisma kregen de vraag of zij een digitale leeromgeving wilden ontwikkelen voor de bovenbouw op het gebied van taal. Digitale Leeromgeving Taal 
Digitale muurkrant met Padlet Om samenwerking te stimuleren, of juist het uitwisselen van opgedane informatie, of resultaten van uitwerkingen of activiteiten, dan is Padlet een geschikte, gratis tool om in te zetten. Digitale muur met Padlet 
E-coaching E-coaching is een (niet-)hiĆ«rarchisch ontwikkelingspartnerschap waarbij het leer- en reflectieproces zowel analoog als digitaal plaatsvindt en waarbij sprake is van fysieke afstand in de communicatie. E-coaching 
Flipteaching Binnen het toenmalige instituut IEC van NHL Hogeschool is in het studiejaar 2013-2014 geĆ«xpireerd met zogenoemde ‘flipvideo’s’. Flipvideo’s kunnen gezien worden als video’s, die studenten buiten college-tijd om, kunnen bekijken. Flipteaching 
Game maker bij groep 7 en 8 Iris de Jong, pabo studente: Ik heb een project programmeren gedaan in mijn LiO-stage met groep 7 en 8. Gamemaken bij groep 7 & 8 
Gamification Gamification omvat het toepassen van spel-elementen in authentieke situaties, meestal gericht op het vergrootten van de intrinsieke motivatie (al dan niet gericht op leren).  Gamification 
Geschiedenis & ICT Google Maps inzetten bij een geschiedenisles over de 2e wereldoorlog Geschiedenis en ICT 
Mediawijsheid Verschillende good practices om te werken aan mediawijsheid, bijvoorbeeld social media, cyberpesten en omgaan met verschillende vormen van media. Mediawijsheid 
Meertaligheid & ICT / Technologie Good Practices met als raakvlak Meertaligheid & ICT, Technologie en robots Meertaligheid en ICT 
Mirco:bit Lisa Hakkert, pabo student: Op deze website kunt u alles vinden over het toepassen van de Micro:bit in het basisonderwijs. U kunt hier vinden wat de Micro:bit in uw klas kan betekenen, praktische zaken, opdrachten met de Micro:bit en tot slot pleit ik met een theoretische verdieping voor de Micro:bit in het onderwijs. Microbit in het onderwijs 
MySchoolsNetwork Sjoukje Dotinga, pabo-studente: Voor de drietaligestroom waaraan ik deelneem, hadden we als opdracht om coach te worden voor een paar leerlingen die online waren op MySchoolsNetwork.  MySchoolsNetwork 
OSMO, Meervoudige Intelligenties en 21st Century Skills Fardou de Vries heeft haar leercontract in de Minor 1 gericht op het werken met de OSMO, Meervoudige Intelligenties en de 21st Century Skills OSMO, M.I. en 21st Century Skills 
Privacy van leerlingen Marit de Boer, pabo student: In ‘Social Media verovert de wereld’ staat informatie, tips en suggesties over hoe om te gaan met de privacy van leerlingen bij foto’s en video’s op social media’ Privacy van leerlingen 
Programmeren & Unplugged Good practices op het leren programmeren, ‘unplugged’ programmeren en koppelingen hierbij met vakinhouden. Programmeren & Unplugged 
Rekenen Inspiratie om Rekenen en ICT met elkaar te combineren Rekenen en ICT 
StopmotionInzetten van stopmotion-techniek in lesactiviteitenStopmotion
Stripverhaal maken met green screen Met behulp van een greensceen leerlingen een stripverhaal laten maken over een onderwerp naar eigen interesse. Stripverhaal maken met Green Screen 
Tinkercat Rekenen, beeldende vorming, of vakinhouden vorm geven met Tinkercat en een 3D printer (door Simon Graven) Tinkercat project 
Virtual Reality Good practices met Virtual Reality Virtual Reality 
#vlogles Een suggestie voor een les over vloggen met voorbeelden #Vlogles 
Weektaaksysteem Programmeren Willem Zijlstra en Fokje Jonkman: Voor de Minor 3/iMinor hebben wij een onderzoek gedaan naar het inzetten van ICT bij het werken met dagtaken in het basisonderwijs Weektaaksysteem programmeren 
Werken met Beebots & Bluebots Op deze pagina zijn good practices te vinden, uitgewerkt door studenten, voor het inzetten van de Beebots en Bluebots in het onderwijs. Werken met Beebots & Bluebots 
Werken met green-screen & animaties Ilse Massink, pabo student: Voor mijn minor 3/iMinor van de opleiding leraar basisonderwijs heb ik een aantal maanden stage gelopen bij het ELAB CLC in Oudeschoot. Ik heb onderzocht wat de 21ste eeuwse vaardigheden zijn, hoe deze aansluiten bij de veranderingen in de samenleving en hoe hier op scholen door middel van de inzet van verschillende filmtechnieken aan gewerkt kan worden. Werken met green-screen & animaties 
Geschiedenis & ICTOnline expositie met digitale oefeningen over de tweede wereldoorlog, gericht op de bovenbouw. Tweede wereldoorlog
Spelend leren met tablets:
Fotografie
Een les over de verschillende perspectieven van fotografie vanaf groep 4.Spelend leren met tablets: Fotografie
Mediawijsheid: Het internet Hoe leg je aan kleuters uit wat het internet is? In deze les vind je een mooi voorbeeld om dit visueel te maken voor kleuters. Les: internet voor kleuters
PowerPoint
Informatievaardigheden:
Fake News
Er zijn diverse tools die je kan gebruiken bij het geven van een les over Fake News. Deze tools zijn verzameld door een student, daarnaast heeft ze een les ontworpen over Fake News voor groep 7/8.Informatievaardigheden: Fake News
Verkeer les met VR Hoe maak je een verkeer les visueel? Daarin is VR een mogelijkheid! Zo ervaren de leerlingen hoe het is om de regels gelijk toe te passen in de les. Bij deze good practice gaan de leerlingen aan de slag met een VR bril tijdens de les verkeer. Verkeer met VR